Сведения об объекте землеустройства

│ Сведения об объекте землеустройства │

├───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│ N │ Характеристики объекта землеустройства │Описание характеристик│

│п/п│ │ │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│1. │Местоположение объекта землеустройства │ │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│2. │Площадь объекта землеустройства +/- величина │ │

│ │погрешности определения площади │ │

│ │(P +/- Дельта P) │ │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│3. │Иные характеристики объекта землеустройства │ │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

┌─────────────┐

│Лист N ______│

┌───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│ КАРТА (ПЛАН) │

│_________________________________________________________________________│

│ (наименование объекта землеустройства) │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤