Температура

Повышение температуры

НЕТ/ДА

При ответе ДА - тактика ведения пациента с подозрением на COVID-19